Plante ekstrakt med proantocyanidiner innhold som terapeutisk Agent Havinng Radical Scavenger effekt

Oppfinnelsen gir en metode for å forebygge og bekjempe skadelige biologiske virkningene av frie radikaler på organismen av

varme blod dyrene og mer spesielt mennesker, nemlig cerebral involution, hypoksi etter aterosklerose,

hjerte- eller cerebral hjerteinfarkt, svulst forfremmelse, betennelse, Ischemi, endringer av synovial væske, kollagen

fornedrelse, blant andre. Metoden består i å administrere sa dyr og spesielt mennesker et beløp,

effektiv mot sa virkninger, av en plante ekstrakt med proantocyanidiner innhold som har en radikal åtseldyr effekt, den

pakke ut i form av et legemiddel og kommer særlig fra Barken av bartre.