Studier på regulatoriske immunforsvar av Solhatt ekstrakter i slaktekylling

Regulatoriske immunforsvar av Echinacea purpurea ekstrakter ble evaluert. 270 1 dager gamle slaktekylling ble tilfeldig delt inn i ni grupper. Aktiviteter superoxide dismutase (TORV), glutation peroxidase (GSH-Px) og malondialdehyde (MDA) ble funnet for å studere virkningene av ekstrakter humoral immunitet, cellularimmunity og immun organer i slaktekylling. Resultatene viste at import Solhatt ekstrakter og kontinentet Echinacea purpurea ekstrakter kan signifikant øke thymus indeks, bursal indeks, Newcastle sykdom antistoff titer, leukocytter beløp, røde celler beløp, hematokrit og antioksidant aktiviteter i slaktekylling. Totale effekten for å importere Echinacea purpurea ekstrakter og kontinentet Echinacea purpurea ekstrakter var bedre enn Wan skinner og transfer faktor. Effekten av Echinacea purpurea ekstrakter var bedre enn cyklofosfamid og cyklofosfamid + kontinentet Solhatt ekstrakter. Det konkluderes at Echinacea purpurea ekstrakt hadde betydelig bedre regulatoriske immunforsvar i slaktekylling, og effekten av importerer Echinacea purpurea ekstrakter og kontinentet Solhatt ekstrakter var bedre enn innenlandske Echinacea purpurea ekstrakter, Wan skinner, transfer faktor og Zizhuiyiduqing.